Topofilia #4

Topofilia #4

Edge Arts presents “Topofilia #4” by Filipa Reis. Arte Institute supports this show.

TOPOFILIA #4
November 5 to December 2
Espaço Amoreiras – Centro Empresarial 

Opening – Nov. 5 – 6.30PM